Zmiany w prawie antykorupcyjnym Ukrainy

W dniu 26 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa „O przeciwdziałaniu korupcji”, której zapisy dotyczą takich przedsiębiorstw jak:

- przedsiębiorstwa państwowe i komunalne oraz podmioty gospodarcze, w których udziały państwa lub udział własności komunalnej wynosi powyżej 50%, w których średnia liczba pracowników wynosi ponad 50 osób, a wielkość rocznego dochodu brutto przekracza 70 mln UAH (12,5 mln zł) .

- uczestników procedury zamówień publicznych zgodnie z ustawą Ukrainy „O zamówieniach publicznych”;

W przypadku, jeżeli spółka spełnia jeden z powyższych kryteriów, zapisy ustawy „O przeciwdziałaniu korupcji” dotyczą również wszystkich zatrudnionych w danej spółce pracowników. W związku z powyższym osoba prawna zobowiązana jest do:

- opracowania i zatwierdzenia Programu antykorupcyjnego(szereg reguł, standardów i procedur w zakresie ujawniania, przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w ramach prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo działalności gospodarczej);

- wykonywania szereg dodatkowych obowiązków;

- stworzenia nowego stanowiska – Upoważniony ds. Polityki Antykorupcyjnej.

Źródło: „Eucon”

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.