Zmniejszenie kworum

24 listopada 2015 roku parlament ukraiński przyjął w całości projekt ustawy nr 2757 o wprowadzeniu zmian do artykułu 60 Ustawy Ukrainy o spółkach handlowych . Zakłada on zmniejszenie kworum walnego zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie artykuł 60 ust. 1 Ustawy Ukrainy o spółkach handlowych przewiduję, że walne zgromadzenie wspólników sp. z o. o. uważane jest za pełnomocne, gdy na posiedzeniu obecni są przedstawiciele, których łącznie głosów jest ponad 60%. W praktyce taki wymóg kworum daje możliwość wspólnikom obejmującym 40% głosów paraliżować działalności wyższego organu sp. z o.o. nie pojawiając na walnym zgromadzeniu wspólników.

Dlatego ustawodawca postanowił stanąć w obronie wspólników sp. z o.o. i tym samym polepszyć klimat inwestycyjny Ukrainy. Projekt Ustawy przewiduje zmianę artykułu 60 ust. 1 Ustawy Ukrainy o spółkach handlowych w taki sposób, że walne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. uważane będzie za pełnomocne, jeżeli liczba obecnych wspólników (ich przedstawicieli), obejmie więcej niż 50% głosów.

Ponadto po wejściu Projektu Ustawy w życie wspólnicy sp. z o.o. w kapitale zakładowym w których nie istnieje udział skarbu państwa, mogą samodzielnie decydować o kworum walnego zgromadzenia poprzez wprowadzenie zmian do Statutu spółki.

Obecnie przyjęty przez parlament ukraiński Projekt Ustawy przygotowywany jest do podpisu przez Prezydenta Ukrainy. Gdy Prezydent złoży podpis pod Projektem Ustawy nabierze ona mocy prawnej następnego dniem po jego opublikowaniu.

Warto pamiętać, że na początku 2015 r. zmniejszono również kworum walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach akcyjnych prawa ukraińskiego. Obecnie walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółkach akcyjnych uważa się za pełnomocne jeżeli akcjonariusze, tworzą łącznie ponad 50% akcji z prawem głosu tej spółki.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.