Publikacje

,,Biznes w Rosji”

W jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Rosji i zatrudniać tam pracowników? Na jakich zasadach mogą kupić tam nieruchomości? Z jakimi obciążeniami podatkowymi muszą się liczyć w trakcie prowadzenia biznesu w Federacji Rosyjskiej? Jakie są regulacje prawne dotyczące ceł – ich wysokości oraz trybu uiszczania? Na te i inne pytanie znajdą…
Czytaj więcej

Koniec z dopingiem w Rosji ?

Jest jeszcze za wcześnie aby mówić o uchwaleniu przez Dumę nowego prawa antydopingowego w Rosji. Jak wskazuje przegląd sportowy, cytując za PAP-em, projekt ustawy antydopingowej jak na razie jest jednym z początkowych etapów stanowienia systemu antydopingowego w Rosji i ma na celu wprowadzenie zmian do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. W razie wejścia w życie ustawy…
Czytaj więcej

Rynki wschodnie pną się w górę w raporcie Paying Taxes

Eksperci Banku Światowego i firmy doradczej PwC przygotowali coroczny raport Paying Taxes 2016. Raport zawiera ranking krajów pod względem skomplikowania systemu podatkowego. Autorzy przeanalizowali dane gromadzone przez 10 lat ze 189 krajów. Wynika z nich, że w tym okresie prawie 80% krajów wprowadziło co najmniej raz zmianę w przepisach podatkowych. Przy sporządzeniu rankingu przyjęto trzy…
Czytaj więcej

Istotne elementy przy współpracy z kontrahentem ze Wschodu

Przy sporządzeniu międzynarodowego kontraktu dość częstym błędem, który popełniają przedsiębiorcy jest zbyt mała uwaga wobec kwestii rozstrzygnięcia możliwych sporów, powstających w sytuacjach konfliktowych w czasie wykonania kontraktu. Jednym z nich jest uzyskanie wierzytelności z dłużnika w Kazachstanie. Oczywiste jest, iż podstawowym dokumentem zawierającym instrukcje co do rozstrzygnięcia sporów stron kontraktu w czasie jego wykonania jest…
Czytaj więcej

Uproszczenie dotyczące założenia biznesu na Ukrainie

Z dniem 6 listopada 2014 roku nabrała mocy prawnej ustawa  „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów ustawodawstwa Ukrainy, co do uproszczenia trybu założenia biznesu” z dnia 15.04.2014 Ustawa wnosi zmiany do Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Cywilnego procesowego, Kodeksu Gospodarczego, Kodeksu Gospodarczo-procesowego, liczby ustaw z celem uproszczenia trybu założenia biznesu na Ukrainie. Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w życie…
Czytaj więcej

Polska spółka w Rosji – jak skutecznie kontrolować pracę zagranicznej jednostki

Z punktu widzenia wymogów formalno-prawnych założenie spółki w Rosji może się wydawać bardzo prostą czynnością, nie wymagającą dużego zaangażowania finansowego czy czasowego. Na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców polskich na rynku rosyjskim mogę powiedzieć, że jednym z kluczowych i najtrudniejszych elementów w procesie zakładania spółki w Rosji jest powołanie odpowiedniej osoby na stanowisko organu…
Czytaj więcej

Jak obecnie skutecznie dochodzić roszczeń w Rosji?

Wraz ze spadkiem wartości rubla i napiętą sytuacją międzynarodową wiele rosyjskich firm może mieć problemy z regulowaniem zobowiązań.  Co zrobić w sytuacji gdy kontrahent rosyjski nie płaci? Jak się zabezpieczyć? Jak wygląda procedura windykacyjna w Rosji? Tryb dochodzenia roszczenia: powództwo czy ogłoszenie upadłości? Jeżeli decydujemy się na dochodzenie roszczenia w Rosji na drodze sądowej, należy…
Czytaj więcej

Windykacja w Kazachstanie. Specyfika procesu sądowego i egzekucji

Wraz ze wzrostem zaangażowania inwestycyjnego w danym państwie z czasem zaczynają się również pojawiać problemy windykacyjne. Kwestia windykacji to temat wrażliwy, jednak niezwykle ważny, zwłaszcza dla firm, które chcą działać na zagranicznych rynkach. Ten tekst udziela szeregu praktycznych porad i pokazuje jak wygląda windykacja w Kazachstanie, jednej z popularniejszych destynacji inwestorskich na rynkach wschodnich. Jak…
Czytaj więcej

Wybrane zmiany Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej

1 września 2014 roku weszły w życie zmiany do Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, wprowadzone przez Ustawę federalną z dnia 5.05.2014 Nr 99-FZ. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 67.1 Kodeksu cywilnego, zarówno przyjęcie podczas walnego zgromadzenia wspólników decyzji (uchwał) jak i lista wspólników biorących udział w zgromadzeniu muszą być potwierdzone przez notariusza, jeżeli inny sposób nie…
Czytaj więcej

Rosja ratyfikowała Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych

W dniu 4 listopada 2014 Rosja ratyfikowała Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Pozwoli to rosyjskim organom podatkowym efektywniej wymieniać się informacjami z zagranicznymi partnerami i brać udział w kontrolach podatkowych za granicą. Przedsiębiorcy, prowadzący ryzykowną politykę podatkową, powinni pamiętać, że wkrótce urząd skarbowy będzie miał prawo do odzyskiwania należności od podatników, posiadających…
Czytaj więcej