Koniec z dopingiem w Rosji ?

Jest jeszcze za wcześnie aby mówić o uchwaleniu przez Dumę nowego prawa antydopingowego w Rosji. Jak wskazuje przegląd sportowy, cytując za PAP-em, projekt ustawy antydopingowej jak na razie jest jednym z początkowych etapów stanowienia systemu antydopingowego w Rosji i ma na celu wprowadzenie zmian do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. W razie wejścia w życie ustawy antydopingowej w oparciu o przedmiotowy projekt w części szczególnej kodeksu karnego pojawią się dwa nowe przestępstwa:
1) nakłanianie sportowca do wykorzystania substancji lub metod zabronionych w sporcie;
2) podawanie substancji zabronionej lub stosowanie metody zabronionej (niezależnie od wiedzy czy zgody sportowca).
Adresatami hipotezy norm karnych będą trenerzy, specjaliści w zakresie medycyny sportowej lub inni specjaliści w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Za popełnienie przestępstwa z punktu 1) grozić będzie albo kara grzywny w wysokości do 300 tys. RUB lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do 6 miesięcy wraz z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności przez okres do lat 3, albo ograniczenie wolności do 1 roku wraz z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności przez okres do lat 3.
Za popełnienie przestępstwa z punktu 2), polegającego na podawaniu substancji zabronionych grozić będzie kara grzywny w wysokości do 1 mln RUB lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres dwóch lat, albo pozbawienie wolności do 1 roku, również wraz z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności przez okres do lat 4.
Obecnie projekt ustawy zmieniającej kodeks karny jest przekazany do Rady Federacji Rosyjskiej.
Kolejnym krokiem w tworzeniu prawa antydopingowego w Rosji będzie uchwalenie przez rząd aktu wykonawczego zawierającego wykaz substancji i metod zabronionych w sporcie.
Komentuje Alena Rzepka, Prawnik, Szefowa Departamentu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Źródło: http://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka,nowe-prawo-antydopingowe-w-rosji,artykul,732638,1,287.html

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.