O wprowadzeniu do Dumy projektu ustawy w sprawie zniesieniu obowiązku posiadania pieczątki przez spółki handlowe

W ramach planu działania na rzecz optymalizacji procedur rejestracji osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych Rozporządzeniem z dnia 25 października 2014 № 2119-p do Dumy Państwowej został wprowadzony projekt ustawy o zniesieniu obowiązku posiadania pieczątki dla spółek handlowych.

Projekt ustawy "O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej (w części, gdzie jest mowa o zniesieniu obowiązku posiadania pieczątki dla spółek handlowych)" został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego dla realizacji ustępu 3 planu działania ("mapy drogowej"), "Optymalizacja procedur rejestracji podmiotów prawnych i indywidualnych przedsiębiorców", który został zatwierdzony rozporządzeniu Rządu z dnia 07 marca 2013 № 317-p).

Projekt ustawy ma na celu zniesienia obowiązku posiadania pieczątki dla prowadzenia  biznesu przez spółki handlowe jako formy prawne. Obecnie każda firma musi posiadać okrągłą pieczątkę, która zawiera pełną nazwę w języku rosyjskim i wskazanie adresu siedziby spółki.

Teraz będzie możliwość wymienić ją na bardziej aktualny sposób identyfikacji (np. podpis elektroniczny, specjalny blankiet firmowy, hologram i etc.) stosowany na zasadzie dobrowolności. Ta istotna zmiana jest szczególnie ważna w związku z rosnącym stosowaniem  podpisu elektronicznego w korespondencji  biznesowej.

W ramach planu działania na rzecz optymalizacji procedur rejestracji osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych Rozporządzeniem z dnia 25 października 2014 № 2119-p do Dumy Państwowej został wprowadzony projekt ustawy o zniesieniu obowiązku posiadania pieczątki dla spółek handlowych.

Projekt ustawy "O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej (w części, gdzie jest mowa o zniesieniu obowiązku posiadania pieczątki dla spółek handlowych)" został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego dla realizacji ustępu 3 planu działania ("mapy drogowej"), "Optymalizacja procedur rejestracji podmiotów prawnych i indywidualnych przedsiębiorców", który został zatwierdzony rozporządzeniu Rządu z dnia 07 marca 2013 № 317-p).

Projekt ustawy ma na celu zniesienia obowiązku posiadania pieczątki dla prowadzenia  biznesu przez spółki handlowe jako formy prawne. Obecnie każda firma musi posiadać okrągłą pieczątkę, która zawiera pełną nazwę w języku rosyjskim i wskazanie adresu siedziby spółki.

Teraz będzie możliwość wymienić ją na bardziej aktualny sposób identyfikacji (np. podpis elektroniczny, specjalny blankiet firmowy, hologram i etc.) stosowany na zasadzie dobrowolności. Ta istotna zmiana jest szczególnie ważna w związku z rosnącym stosowaniem  podpisu elektronicznego w korespondencji  biznesowej.

Jednocześnie ustawa nie zakazuje użytkowania okrągłej pieczątki jako narzędzia dla obiegu korespondencji papierowej w ogóle,  daje tylko możliwość zrezygnowania z użytkowania okrągłej pieczątki  na rzecz nowoczesnych metod identyfikacji. Wiec, przy zniesieniu obowiązku posiadania pieczęci okrągłej, pozostaje prawo do jej użytkowania.

Tendencje do ograniczenia stosowania okrągłej pieczęci w nowoczesnej organizacji przepływu dokumentów już jest widoczna w ostatnich zmianach ustawodawczych. Ustawa federalna z dnia 7 maja 2013 № 100-FZ "O wprowadzeniu zmian do rozdziałów 4 i 5 działu I – pierwsza część oraz artykułu  1153 części 3 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej" zmienia tryb identyfikacji pełnomocnictwa, które zostało wydano przez podmiot prawny, w części zniesienia konieczności odcisku pieczątki podmiotu prawnego.

Projekt ustawy został uznany i zatwierdzony na posiedzeniu rządu Federacji Rosyjskiej 16 października 2014.

 

Autor: Valeryia Jelenskaja, prawnik w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.