Przegląd rynku mleczarskiego w Kazachstanie

Mleko i produkty mlecze są jednymi z podstawowych i głównych produktów w koszyku konsumenta na całym świecie. Co za tym idzie, przemysł mleczarski ma ogromne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego ludności. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie jest duże zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, a rynek kazachstański nie stanowi wyjątku od tej reguły.

Potencjał rozwoju przemysłu mleczarskiego Republiki Kazachstanu jest wysoki. Rozwijający się rynek stwarza również wiele możliwości dla zagranicznych importerów i inwestorów.

Kazachstańskie przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego zaspakajają swoje potrzeby na mleko surowe poprzez skup mleka od gospodarstw domowych (około 90% całkowitej wielkości zaopatrzenia) oraz przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (około 10%). Surowe mleko jest także importowane z sąsiedniego Kirgistanu.

Mleko i produkty mlecze są jednymi z podstawowych i głównych produktów w koszyku konsumenta na całym świecie. Co za tym idzie, przemysł mleczarski ma ogromne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego ludności. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie jest duże zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, a rynek kazachstański nie stanowi wyjątku od tej reguły.

Potencjał rozwoju przemysłu mleczarskiego Republiki Kazachstanu jest wysoki. Rozwijający się rynek stwarza również wiele możliwości dla zagranicznych importerów i inwestorów.

Kazachstańskie przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego zaspakajają swoje potrzeby na mleko surowe poprzez skup mleka od gospodarstw domowych (około 90% całkowitej wielkości zaopatrzenia) oraz przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (około 10%). Surowe mleko jest także importowane z sąsiedniego Kirgistanu.

Problemem pojawiającym się na wewnętrznym kazachstańskim rynku mleczarskim jest brak obecności wysokowydajnego stada, które zapewniałoby efektywną pracę ferm mleczno - towarowych. Niewątpliwie, ojczyste, rasowe zwierzęta kosztują mniej, lepiej adaptują się do miejscowego klimatu, warunków karmienia i hodowli. Jednak poziom ich wydajności nie jest wystarczający. Dodatkowo, wskaźniki jakościowe mleka dostarczanego przez gospodarstwa prywatne nie odpowiadają standardom przyjętym przez zakłady przetwórcze. Ponadto, sezonowość udojów w Kazachstanie sprawia, że przedsiębiorstwa przetwórcze musiały znaleźć sposób na utrzymanie stabilnego harmonogramu codziennych dostaw mleka i produktów mlecznych na półki sklepowe. Skutkiem tych czynników jest między innymi decyzja wielu przetwórców o wykorzystywaniu w produkcji, importowanego przede wszystkim z Rosji, Białorusi i Ukrainy, mleka w proszku.

Po wejściu do Unii Celnej na kazachstańskich półkach pojawiło się wiele produktów mlecznych importowanych z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Przeważają wśród nich lekkie masło oraz młode sery dojrzewające. Zagraniczne firmy uprawiały na kazachstańskim rynku bardzo agresywną politykę wejścia. Na początku ustanawiane były ceny dumpingowe (nawet w wysokości około 50% cen hurtowych producentów krajowych), które podwyższano znacznie zaraz po umocnieniu pozycji produktów na rynku i zwiększeniu ogólnej rozpoznawalności firmy. Był to wielki cios dla rodzimych firm, których produkty były dużo droższe między innymi w związku z problemem rozproszenia terytorialnego gospodarstw dostarczających surowe mleko, wpływającym bezpośrednio na ostateczną cenę przetworzonego produktu mlecznego.

Zwiększyły się w związku z tym wskaźniki importu mleka i produktów mlecznych. I tak, obecnie udział importu mleka w proszku wynosi 90% wewnętrznego poziomu spożycia w Kazachstanie, produktów mlecznych – 24%, przetworzonego mleka i śmietany – 13%, serów – około 60%.

Mimo wszystkich wyliczonych problemów, rynek mleczny Kazachstanu od wielu lat wykazuje coroczny wzrost konsumpcji – średnio o ok. 5%.

W ostatnim czasie na rynku mleczarskim odnotowano tendencję, która wskazuje na zwiększające się zapotrzebowanie na jogurty, mleka smakowe, desery mleczne oraz sery dojrzewające. Zwiększyła się również konsumpcja łatwiejszego w przechowywaniu mleka ultra pasteryzowanego (UHT). Zdaniem ekspertów, jest to najbardziej obiecujący i dynamicznie rozwijający się sektor kazachstańskiego przemysłu mleczarskiego.

Rynek wyrobów mleczarskich Kazachstanu w podziale na miejscową i importowaną produkcję to jest mniej więcej proporcja 70% do 30%.

Potencjał rynku mleczarskiego w Kazachstanie jest olbrzymi, a to zarówno za sprawą wzrostu konsumpcji mleka, jak i ciągłego wzrostu samego rynku, do którego przyczyniają się również działania podejmowane przez liderów kazachstańskiego rynku mleczarskiego. Podejmując wyzwanie postawione przez zagranicznych producentów, rodzime przedsiębiorstwa próbują poszerzać swoją strefę wpływu, między innymi poprzez:

  • Rozwój regionalnej sieci dystrybucji
  • Modernizację produkcji
  • Budowę nowoczesnych fabryk i farm
  • Prowadzenie zdecydowanej polityki marketingowej
  • Wprowadzenie w zakładach standardów ISO i HACCP.

Liderami kazachstańskiego rynku mleczarskiego są:

  • Raimbek Agro – marka handlowa:  «Айналайын» (Ainalain), www.ainalain.kz/ru
  • Агропродукт (Agroprodukt) – marka handlowa: «Одари» (Odari), www.agroproduct.kz
  • RG Brands Group – marka handlowa:  «Мое» (Moje), www.brands.kz
  • ФудМастер, od 2004 roku towarzystwo należy do Międzynarodowej grupy Laktalis (Laktalis International Group (France)), www.foodmaster.kz.

Rynek mleczny Kazachstanu rozwija się powoli, ale jest to rozwój ciągły, obfitujący w nowe możliwości zarówno dla producentów lokalnych, jak i zagranicznych. Dzieje się tak za sprawą zmiany w świadomości Kazachstańczyków oraz kształtującej się kultury spożywania przetworzonych produktów mlecznych.

Autor: Alexander Voronin, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.