COIE – Spotkanie informacyjne, program

Spotkanie informacyjne

"Eksport na rynek kazachstański

- szansą rozwoju sprzedaży dla polskich przedsiębiorców"

Termin: 16 czerwca 2014

Miejsce: HOTEL MERCURE OPOLE, ul. Krakowska 57/59, Sala Kongresowa - I piętro.

8.45 - 9.00           Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10           Powitanie gości

                            Pan Sławomir Janecki - Kierownik Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

                            w Opolu (CIOE)

9.10 - 10.10         Zasady współpracy z Kazachstanem

                            Pan Piotr Guzowski, Prezes Polsko Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej

10.10 - 10.20       Przerwa

10.20 - 11.20       Prawne aspekty współpracy z kontrahentem z Kazachstanu - najważniejsze

                            kwestie prawne związane ze współpracą z przedsiębiorcami z Kazachstanu

                            Pani Alena Rzepka - Radca Prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

11.20 - 11.30       Przerwa kawowa

11.30 - 12.30       Prawne aspekty współpracy z kontrahentem z Kazachstanu - najważniejsze

                            kwestie prawne związane ze współpracą z przedsiębiorcami z Kazachstanu - cd.

                            Pani Alena Rzepka - Radca Prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

12.30 - 12.40       Przerwa 

12.40 - 13.40       Aspekty kulturowe funkcjonowania na rynku Kazachstanu

                            Pan Piotr Guzowski, Prezes Polsko Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej

13.40 - 14.00       Przerwa kawowa

14.00 - 14.40       Ubezpieczenia należności eksportowych na rynkach wschodnich (Kazachstan)
Pani Katarzyna Smołka - KUKE SA

                             Pan Mariusz Pogorzała - Dyrektor Regionu, ATRADIUS Credit Insurance

14.40 - 15.00        Instrumenty finansowe wspierania eksportu 

                             Pan Andrzej Ślączko, Ekspert, Bank Gospodarstwa Krajowego

15.00 - 15.15        Prezentacja założeń projektu systemowego realizowanego w ramach POIG,

                             Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

                             Pani Anna Kozok - COIE Opole

15.15 - 15.30       Zakończenie spotkania oraz lunch

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.