Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego

Granica polsko-ukraińska

Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego
26-27 Marca br. Krasiczyn k. Przemyśla

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, w dniach 26-27.03.2015 r., serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Krasiczynie k.Przemyśla. Tematem konferencji będzie:podejmującej problematykę transgraniczną, a w szerszym kontekście środkowoeuropejską. Przedstawiciele władz centralnych, lokalnych, samorządowych, służby mundurowych, jak i oczywiście przedsiębiorcy, pracować będą nad rozwiązywaniem aktualnych problemów i optymalizacją funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej. Celem tej pracy jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości w pasie przygranicznym oraz rozwój sieci kontaktów i relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami. Inicjatywy tego rodzaju są szczególnie konieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza po podpisaniu przez Rząd Ukrainy Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Program tegorocznej konferencji zapewni  szerokie spektrum problematyki związanej z rozwojem i zaciśnieniem polityki polsko-ukraińskiej, a także będzie szansą na dalszą korzystną dla obu stron współpracę.

Honorowy Patronat nad konferencją obejmie Ministerstwo Gospodarki RP.

Szczegóły dotyczące udziału w konferencji: tutaj

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.