II Kongres Infrastruktury Polskiej

Pierwszy Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 17 października 2013 r. w Warszawie. W spotkaniu tym, którego osią tematyczną były relacje między strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi a wzrostem gospodarczym naszego kraju, uczestniczyło ponad 350 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele decydentów, zarządców infrastruktury oraz najważniejszych na polskim rynku wykonawców robót związanych z infrastrukturą transportową i przesyłową. Obradom Kongresu towarzyszyła prezentacja Białej Księgi Infrastruktury - dokumentu, którego powstanie zainicjowało Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury.

 

KIP_logo_CMYK_pole.png 

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Infrastruktury Polskiej.

5 listopada 2014 r.
Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pierwszy Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 17 października 2013 r. w Warszawie. W spotkaniu tym, którego osią tematyczną były relacje między strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi a wzrostem gospodarczym naszego kraju, uczestniczyło ponad 350 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele decydentów, zarządców infrastruktury oraz najważniejszych na polskim rynku wykonawców robót związanych z infrastrukturą transportową i przesyłową. Obradom Kongresu towarzyszyła prezentacja Białej Księgi Infrastruktury - dokumentu, którego powstanie zainicjowało
Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury.

Tematyka tegorocznego Kongresu Infrastruktury Polskiej będzie podejmować kwestie infrastruktury transportowej, przesyłowej i komunalnej jako spójnego systemu budującego fundamenty pod rozwój polskich miast i regionów, gwarantującego efektywność procesów gospodarczych i konkurencyjność Polski.

Główne zagadnienia, które zostaną podjęte podczas Kongresu w 2014 r.:
- Miasta i regiony w roli inwestora: jak dbać o interesy mieszkańców i skutecznie realizować projekty inwestycyjne? Jak układać relacje inwestor - wykonawca?
- Litera prawa a praktyka zamówień w budownictwie infrastrukturalnym
- Metro w Krakowie - kamień milowy w rozwoju miasta, czy tylko kosztowny emblemat wielkomiejskości?
- Nowa perspektywa budżetowa UE - jaki scenariusz czeka rynek wykonawców i projektantów?
- Miasto samowystarczalne energetycznie - jak stworzyć horyzontalny i niezależny system gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne i ciepłownicze aglomeracji?

Udział w II Kongresie Infrastruktury Polskiej jest bezpłatny.
Rejestracji należy dokonać przez stronę www.kongresinfrastruktury.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.