Misja gospodarcza do Kazachstanu – Targi “Power Kazakhstan 2015”

W dniach 26-30 października 2015 odbędzie się misja gospodarcza do Kazachstanu. Stanowić będzie integralną część międzynarodowych targów branży energetycznej oraz Forum Energetyków Kazachstanu. Podczas misji gospodarczej do Kazachstanu odbędą się spotkania matchmakingowe z przedstawicielami kazachskich środowisk kupieckich branży energetycznej. Przewidziane jest również seminarium – z udziałem przedstawicieli WPHI Ambasady RP w Ałmaty oraz przedstawicielami kazachskich instytucji otoczenia biznesu branży energetycznej. Seminarium będzie okazją do rozszerzenia wiedzy na temat rynku kazachskiego oraz do nawiązania nowych kontaktów. Patronat nad obydwoma wydarzeniami objęły: Ministerstwo Energetyki Republiki Kazachstanu, KEGOC-Kazachstańska Firma Zarządzania Sieciami Energetycznymi SA, Akimat miasta Ałamty, Kazachstańska Asocjacja Energetyków, Związek Inżynierów - Energetyków.

Szersze informacje na temat wydarzeń oraz rejestracja znajduje się tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.