Misja Gospodarcza do Kazachstanu

W dniach 24-25 września br. w Kazachstanie przebywać będą z wizytą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz szefowie wybranych oddziałów COIE. Dwudniowy program misji gospodarczej będzie się skupiać przede wszystkim na spotkaniach z przedstawicielami biznesu w Kazachstanie, izbami handlowymi i gospodarczymi.  Podczas drugiego dnia oficjalnej wizyty w Kazachstanie przedstawiciel Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, (posiadającej swój oddział w tym kraju)  przedstawi podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w Kazachstanie oraz współpracy export-import. Głównymi zagadnieniami, które poruszy to przede wszystkim:

- przepisy prawne i opodatkowanie eksportu,

- cła i certyfikaty towarów na rynku kazachstańskim i Unii Celnej,

- zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej,

- zatrudnienie – przepisy prawne i statystyki,

- zasady współpracy międzynarodowej, kultura biznesu w Kazachstanie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.