Ogłoszenie przetargu na budowę i eksploatację obwodnicy drogowej „Duża ałmatyńska obwodnica drogowa (BAKAD)” w Kazachstanie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu ogłasza przetarg nieograniczony na wybór koncesjonariusza, z zastosowaniem procedury dwuetapowej dla projektu koncesyjnego: budowa i eksploatacja obwodnicy drogowej „Duża ałmatyńska obwodnica drogowa (BAKAD)”, zgodnie z art 20-1 ustawy Republiki Kazachstanu z dnia 7 lipca 2006 r. nr. 167 „O koncesji”.

Charakterystyka projektu: budowa płatnej autostrady o długości 66 km (w tym również obiektów infrastrukturalnych) kategorii technicznej „Ia”, składającej się z 4 i 6 pasów ruchu w ramach umowy o koncesji, przewidującej budowę i eksploatację obiektu z przeniesieniem koncesji na rzecz państwa po wygaśnięciu kontraktu (Build-Operate-Transfer). Okres realizacji i użytkowania obiektu: do 20 lat.

Wniosek konkursowy odnośnie do pierwszego etapu należy składać do organizatora konkursu - Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu nie później niż 18 marca 2015 r. do godziny 15.00 czasu miejscowego. Wypełniając dwa dokumenty ( Tutaj i umieścić tu dwa dokumenty z załącznika)

  1. Informację nt. w/w projektu w angielskiej wersji językowej
  2. Wniosek konkursowy

Zeskanowany egzemplarz wypełnionego wniosku należy wysłać pocztą elektroniczną do przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu pod adresy: e-mail: b.vaissova@mid.gov.kz, a.rakhimbekov@mid.gov.kz oraz oryginał pocztą na adres: Republika Kazachstanu Astana 010000, prospekt Kabanbaj batyra 32/1 biuro 707, tel.: +7 (7172) 24-38-02, +7 (7172) 24-37-54 (Республика Казахстан 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра 32/1, каб. 707). Po otrzymaniu wniosku, organizator konkursu dokona rejestracji wniosku i prześle wnioskodawcy e-mail z potwierdzeniem, iż wnioskodawca został zaliczony do grona uczestników konkursu, a także wykaz niezbędnej dokumentacji przetargowej. Zarejestrowani uczestnicy uzyskują także dostęp do wirtualnej bazy danych, która zawiera cały wykaz dokumentacji projektowej.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.