Polsko Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Polsko Kazachstańskie Forum Gospodarcze
21 Listopada, Astana, Kazachstan

Polsko Kazachstańskie Forum Kazachstańskie ma być okazją do  omówieniu aktualnego stanu, a także perspektyw rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej oraz stanowić  płaszczyzną do prowadzenia rozmów  i nawiązywania kontaktów pomiędzy zainteresowanymi polskimi i kazachstańskimi firmami i przedsiębiorstwami. Organizatorami Forum są Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Narodowa Agencja Kazachstanu ds. Eksportu i Inwestycji  „Kaznex Invest”.  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w tym wydarzeniu udziela Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.