Pozyskiwanie i zabezpieczanie umów z Kontrahentami z Rynków Wschodnich

Pozyskiwanie i zabezpieczanie umów z Kontrahentami z Rynków Wschodnich
( z wyszczególnieniem: Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina)
Seminarium, 25 Listopada br.,  GPW, Warszawa

Podczas seminarium zostaną przedstawione najważniejsze kwestie związane z pozyskiwaniem oraz zabezpieczaniem umów z Kontrahentami z Rynków Wschodnich w tym:  umowy eksportowe, specyfikacja umów z elementem zagranicznym ( w tym analiza ryzyka i zagrożeń), formy i sposoby zawierania umów,  odpowiedzialność kontraktowa, formy zabezpieczenia i egzekwowania płatności. Szkolenie poprowadzi mec. Alena Rzepka Z Departamentu Wschodniego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Organizatorem szkolenia jest Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej. Spotkanie odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych. Seminarium, odbędzie się 25 listopada br. na terenie GPW.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa: tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.