VII Kongres Kobiet już za nami

W dniach 11-12.09.2015 br. odbył się już po raz siódmy Ogólnopolski Kongres Kobiet, którego Kancelaria Chałas była partnerem merytorycznym. Wśród osób biorących udział w tym wydarzeniu należy wymienić takie osobowości kobiece jak m.in.: Pani Premier Ewa Kopacz, Pani Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bohniarz, , dr hab. Danuta Hübner, Dorota Warakomska, profesor Magdalena Środa, profesor Monika Płatek oraz wiele innych znakomitych przedstawicielek polityki, gospodarki, kultury i sztuki. Kongres zaszczycił swoją obecnością wice premier Janusz Piechociński, profesor Jerzy Buzek, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ramach współpracy przedstawicielki Kancelarii Chałas i Wspólnicy wzięły udział w dwóch panelach w ramach sekcji Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji:

W panelu „Więcej kobiet – lepsza gospodarka- zwiększenie konkurencyjności Polski” , który osobiście otworzyła Henryka Bochniarz, udział wzięła mec. Alena Rzepka, z Departamentu Rynków Wschodnich, która znalazła się w gronie m.in.: z Elwirą Gross-Gołacką, Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Gospodarki RP oraz Beatą Stelmach, prezeską GE w Polsce i krajach bałtyckich.

Panel „Kobiety biznesu na rynkach zagranicznych” opracowała i poprowadziła Renata Wozba, szef marketingu i PR Kancelarii Chałas i Wspólnicy, która do panelu zaprosiła Panie: Anitę Szczykutowicz, vice prezeskę PARP, Agnieszka Rembisz, Dyrektorkę Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Annę Piętę i Małgorzatę Korcz, założycielki Hush Warsaw.

Oba panele cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród gości Kongresu, czego dowodem były zapełnione po brzegi obie sale konferencyjne na Torwarze, miejscu , w którym odbywał się tegoroczny Kongres Kobiet.

konkres kobiet 09 1

konkres kobiet 09 2

konkres kobiet 09 3

konkres kobiet 09 4

konkres kobiet 09 5

konkres kobiet 09 6

konkres kobiet 09 7

konkres kobiet 09 8

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.