VII Międzynarodowe Forum Finansowo – Bankowe

logo_mffb

20-21.11.2014 Centrum Kongresowe Warszawianka - Jachranka

W dniach 20-21 Listopada 2014 r.,  odbędzie się już po raz siódmy Międzynarodowe Forum Finansowo - Bankowe. Głównym założeniem wydarzenia jest określenie organizacyjno  finansowych uwarunkowań procesów koncentracji w gospodarce, w szczególności jeśli chodzi o partnerstwo ze Wschodem.

Jednym z prelegentów podczas wydarzenia będzie dr Iwona Gębusia, radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Omówi Aspekty prawne procesów koncentracji w polskiej gospodarce.

Głównymi zakresami tematycznych tegorocznej edycji Forum będą:

- szanse i zagrożenia wynikające z fuzji i przejęć
- stan i perspektywy konsolidacji w sektorze bankowym
- finansowe skutki koncentracji kapitału
- koncentracja a efektywność działalności przedsiębiorstw i banków
- standaryzacja rachunkowości w procesach globalizacji

Organizatorem VII Międzynarodowego Forum Finansowo -  Bankowego jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod przewodnictwem  Dr hab. Mirosława Wasilewskiego, prof. nadzw. SGGW.

Pobierz Program Wydarzenia

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.