Wschodni Kongres Gospodarczy

Wschodni Kongres Gospodarczy

24-25 Września 2015 r., Białystok

Wydarzenie, które obejmuje zarówno problematykę geopolitycznych uwarunkowań stanu i perspektyw gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej czy znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Podczas spotkania zostaną również szczegółowo omówione analizy ważnych obszarów gospodarki – energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki czy hotelarstwa. Organizatorzy Kongresu konsekwentnie nadają dwa znaczenia dla słowa „Wschód”. To z jednej strony Polska wschodnia z jej specyfiką, problemami i potencjałem rozwojowym, w drugim rozumieniu – relacje polityczne i gospodarcze między Unią Europejską Polska i wschodnią Europą. W wydarzeniu wezmą udział politycy, przedsiębiorcy, uznani eksperci zarówno z Polski jak i z Europy. Przewiduje się ponad 1000 gości.

Szczegóły dotyczące wydarzenia jak i rejestracji: http://www.wschodnikongres.eu/pl/

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.