X Forum Europa – Ukraina

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku, w Rzeszowie odbędzie się X Forum Europa - Ukraina. Głównym tematem dziesiątego już Forum będzie kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform. Bez względu na kryzys, który ten kraj przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz utraty terytoriów, Ukraina potwierdziła swój europejski wybór. Jednak stałe podziały polityczne, niestabilność gospodarcza oraz słabo widoczne efekty reform powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym powstaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie działania powinien podjąć Kijów i jego partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju?, odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy podczas uczestnictwa w styczniowej edycji forum. Zapraszamy do udziału!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.