Zaproszenie na konferencję Made in Poland – Warsaw Business Journal Group

MADE IN POLAND – Konferencja

26 marca 2015 Warszawa

Konferencja organizowana przez Warsaw Business Journal Group.

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele. W pierwszym panelu przeanalizowane zostaną Nowe kierunki eksportu. Przy rosyjskim embargu na polskie produkty, rodzimi przedsiębiorcy muszą znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich produktów. Jakie kierunki mają największy potencjał? W debacie wezmą udział członkowie zarządu następujących firm i instytucji: Grupa Azoty, Polska Agencja InformacjiInwestycji Zagranicznych, Polsko-Indyjska Izba GospodarczaBrytyjskiej Izby BPCC .

Panel drugi to dyskusja na temat Szans i barier eksportowych dla polskich firm. Przed jakimi wyzwaniami stoją polscy przedsiębiorcy? Jakie sektory mają największy potencjał eksportowy? Partnerami w dyskusji będą przedstawiciele firm i instytucji: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, PARP, KUKEPanattoni Europe, Nowy Styl Group.

Konferencja jest dopełnieniem publikacji (rocznik, IV wydanie) Made in Poland, która ukazała się w druku w połowie grudnia 2014. Wydarzenie będzie spotkaniem ekspertów, wyjątkowym zarówno w swej formie, jak i treści.

Opis projektu

Projekt Made in Poland składa się z rocznej publikacji, której czwarta edycja ukazała się w grudniu 2014 r. oraz konferencji. Celem Made in Poland jest promocja krajowej gospodarki oraz produktów eksportowych za granicą. Publikacja zawiera analizę sytuacji eksportowej w Polsce, charakterystykę branż atrakcyjnych pod kątem eksportu – m.in. branży spożywczej, farmaceutycznej, wysokich technologii, a także prezentuje perspektywy rozwojowe i zagrożenia dla polskiego przemysłu. Obok przedstawionych możliwości w dziedzinie eksportu oraz potencjału ekonomicznego poszczególnych branż, podczas konferencji prezentujemy największych graczy polskiego eksportu poprzez ukazanie ich sukcesów w zdobywaniu światowych rynków.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Business Link, Zebra Tower ul. Mokotowska 1 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji: tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.